Energia odnawialna · 11 marca, 2021 0

Co wpływa na wzrost ceny energii elektrycznej?

Aktualnie trwający trend zmian cen za prąd utrzyma się na podobnym poziomie. W związku z tym musimy być przygotowani na coroczne podwyżki prądu. Dotknie to każdego, bez względu na to, czy prowadzi firmę, gospodarstwo rolne, czy mowa o gospodarstwie domowym. Podwyżka cen, a finalnie przerzucanie kosztów na odbiorców to naturalny proces radzenia sobie z warunkami, które panują na rynku energetycznym. Dlaczego prąd wciąż drożeje i co wpływa na wzrost jego ceny? O tym już poniżej.

Opłaty wpływające na podwyżkę prądu

Na każdą podwyżkę cen prądu wpływają pewne koszty, które są zmienne. Corocznie Urząd Regulacji Energetyki wprowadza całkowicie nowe stawki, które dotyczą wszystkich odbiorców, zarówno odbiorców indywidualnych, jak i firmowych. Na ceny prądu wpływa:

  • opłata za każdą kWh energii elektrycznej – to opłata wskazująca faktycznie zużycie prądu. Im więcej zużyjemy energii, tym większy będzie rachunek, który wystawi nam dostawca.
  • opłata mocowa – to specyficzna opłata, która jest naliczana w zależności od wielkości zużycia prądu. Jeśli zużycie prądu kształtuje się w granicach 1200 kWh a 2800 kWh w gospodarstwie domowym, to opłata mocowa będzie musiała być opłacona. Ci, którzy zmieszczą się w granicach 500 kWh do 1200 kWh, będą musieli ponieść koszt adekwatny do przedziału, w jakim się znaleźli.
  • opłata jakościowa – jest powiązana z ilością wykorzystywanej energii elektrycznej. Dotyczy wszystkich działalności gospodarczych oraz gospodarstw domowych.
  • opłata kogeneracyjna – w ubiegłym 2020 roku, opłata ta wynosiła 0,139 gr, z kolei na początku 2021 roku 0 gr. To stawka, której naliczanie ma wspierać elektrownie zajmujące się produkcją ciepła i prądu.
  • opłata OZE – to całkowicie nowy koszt, który w stosunku do zeszłego roku zwiększył się z 0 gr, do 0,22 gr za każdą 1 kWh. Opłata OZE wspiera rozwój odnawialnych źródeł energii.

prąd elektryczny

Co wpływa na zmiany cen prądu?

 Wpływ na falujące ceny prądu ma wiele czynników. Poszczególne stawki, które wchodzą w kształt finalnej ceny końcowej za prąd, kształtują się odpowiednio w zależności od:

  • sytuacji rynkowej – to kluczowy element wpływający na kształt cen prądu. W Polsce większość energii elektrycznej, która jest wytwarzana dla gospodarstw domowych, pochodzi z elektrowni węglowych. Cena tego surowca ma największy wpływ na cenę prądu. Ma to związek z kosztem jego wydobycia, utrzymania kopalni i pracowników, ale i transportu, który niestety nie należy do tanich.
  • ekologia – wykorzystanie węgla do produkcji prądu, niesie za sobą pewne koszty. Podwyżka ceny prąd wiąże się także ze stawką za emisję CO2.
  • polityka krajowa – wszystkie decyzje polityczne, jakie zapadają w naszym kraju, mają wpływ na cenę prądu. Niedostateczny rozwój przemysłu oraz brak planów na przyszłość, podwyższają opłaty za energię elektryczną.

 Jak widać podwyżka cen prądu to skomplikowany proces, na który składa się wiele elementów, często niezależnych od siebie. Jednak rosnąca świadomość ekologiczna może pomóc obniżyć te koszty.